دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۴۱۳٫۵۳۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۰۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۲۵۸
بازدید از این یادداشت : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


۱- از میان نسخه های مجموعه قرائیم از کلام باید به نسخه الذخیره شریف مرتضی اشاره کرد که خوشبختانه عکس آن را بنابر شنیده ها محقق کتاب در قم در دست دارد. چاپ تازه این کتاب بناست از سوی کنگره شریف مرتضی در قم چاپ شود. در کنفرانسی که ماه اپریل در پرینستون برگزار می شود نسخه های کلامی دیگر از همین مجموعه از سوی کارشناسان مورد بحث قرار خواهد گرفت و از جمله بناست من درباره کتاب المنع والتمانع قاضی عبدالجبار صحبت کنم که دو نسخه ناقص از آن در این مجموعه هست. از این کتاب قاضی عبد الجبار هیچ نسخه ای در سنت های اسلامی شناخته نیست. اصل کتاب المحیط عبد الجبار هم در همین مجموعه از آثار جای می گیرد که انتشار آن خیلی تواند برای آشنایی با تحول اندیشه های قاضی عبد الجبار مفید باشد. استاد ما آقای مادلونگ معتقد است قاضی عبد الجبار بعد از برخورد با انتقادات ابو الحسین بصری برخی آرای خود را تغییر داد. این تغییر آراء را البته در شماری از نقل هایی که از او موجود است و در مقایسه با متن های خطی که از او داریم می توان نشان داد. ابوالحسین بصری به دلیل تأثیر پذیری از تحصیلاتش در فلسفه که نزد مسیحیان بغدادی شکل گرفت بعداً چنانکه می دانیم ایراداتی بر برخی ادله قاضی عبد الجبار در کتابش تصفح الأدله وارد کرد که با واکنش تند بهشمی ها روبرو شد. متن یکی از نمونه های این واکنش ها در این مقاله منتشر شده است:

H. Ansari, W. Madelung and S. Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣīr’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī in a Yemeni Zaydī Manuscript of the ۷th/۱۳th Century,” The Yemeni Manuscript Tradition, ed. D. Hollenberg, Ch. Rauch, S. Schmidtke, Leiden: Brill (Islamic Manuscripts and Books)

این مقاله در این کتاب هم با اصلاحات و اضافاتی چند قرار گرفته:
Hassan Ansari & Sabine Schmidtke, Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions. Atlanta, GA: Lockwood Press (Resources in Arabic and Islamic Studies), ۲۰۱۷.
۲- توضیحی درباره چاپ کتاب المعتمد ابن الملاحمی

دوستی از من پرسیده که چرا تعدادی اغلاط چاپی و تایپی در متن چاپ شده ویرایش دوم کتاب المعتمد که در سری مشترک دانشگاه برلین با نشر میراث مکتوب دو سه سال پیش چاپ شد راه یافته است؟ پاسخ را مناسب دیدم اینجا منتشر کنم: بخشی از این چاپ در واقع عیناً متن چاپ شده ویرایش نخست است که سالها پیش در لندن منتشر شد و به دلیل پیدا شدن نسخه های تازه ای از اثر این چاپ دوم بعدها فراهم آمد. بخشی که عیناً از چاپ اول در متن چاپ دوم منتشر شد دوباره تایپ و ماشین نویسی شد و بدین دلیل مورد مراجعه دقیق مکرری قرار نگرفت. در بخش های تازه هم گاه همین مشکل دیده می شود. این موارد قبل از این همه شناسایی شده است. برای چاپ مجدد متن کتاب این موارد اصلاح و اعمال خواهد شد.
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت