آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۵۶۶٫۷۱۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷۰۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۴۶۲
بازدید از این یادداشت : ۲۳۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
در پاسخ به یک نوشته که در انتقاد از یادداشت من درباره عربستان سعودی و نمایندگی اسلام کسی در فیسبوک گذاشته بود

من در نوشته ام در کنار ایران از عراق و مصر به عنوان مهمترین مراکز تولید فکر سخن گفتم (علاوه بر آندلس). در ضمن اگر غزالی به عربی می نوشت به معنی این نیست که زبان فارسی زبان هویتی او نبوده. ثالثاَ به وضوح در این یاداشت نوشتم سرزمین تاریخی و فرهنگی ایران یعنی آنچه در گذر تاریخ ، زبان فارسی یکی از مهمترین مؤلفه های هویتی آن بوده است. اگر به این مطلب توجه می کردید نیازی به این حاشیه نویسی نبود. در گذر تاریخ در جمله فوق الذکر بدین منظور به کار رفته تا از سرزمینی سخن گفته شود که حامل عناصری هویتی بوده که توانسته آن را خاستگاه زبان فارسی کند، زبانی که به عنوان عامل هویتی قرن ها عمل کرده است. طبیعی است که این خود تحولی تاریخی بوده است و طبیعی است که این به معنی عدم وجود زبان های دیگر در پهنه این سرزمین تاریخی نیست. زبان یک پدیده تاریخی است. از سده چهارم قمری تا به امروز هویت این سرزمین به معنای تاریخی آن با زبان فارسی گره خورده است؛ نه تنها ایران به عنوان جغرافیای سیاسی امروز بلکه ایران به عنوان سرزمین تاریخی. زبان فارسی در کنار برخی دیگر از عوامل و عناصر و مؤلفه های هویتی که در آن یادداشت اشاره وار از آن گذشته ام در مجموع هویتی تاریخی را می سازد که حتی نویسنده ای را اگر زبان محلی اش غیر فارسی است خود را متعلق به همان هویت تاریخی می کند. حساب نوشته هایی که به دلیل زبان علمی به عربی نوشته شده که روشن است و نیازی به بحث ندارد. همین الآن بیشتر منشورات علمی حوزه های علمی به زبان عربی است. اگر ابن سینا و غزالی و ماتریدی به عربی می نوشته اند این آنها را بیرون از این هویت تاریخی نمی کند. فارابی هم با وجود آنکه ریشه ترک داشته و به عربی می نوشته (گرچه فارسی را نیک می دانسته) اما در فضای ایران فرهنگی رشد کرده و بالیده است. بیرونی هم با وجود‌ آنکه از خوارزم است و با وجود آنکه نوشتن به عربی را بر فارسی نویسی ترجیح می داده (گرچه گاه به این زبان می نوشته) متعلق به همین فرهنگ تاریخی است. بسیاری از همین دانشمندان عرب تبار و یا ترک تبار بودند و بسیاریشان ممکن بود به عربی هم بنویسند اما همه متعلق به این سرزمین بودند؛ سرزمینی که در منابع اولیه تاریخی اسلامی از آن به سرزمین فرس تعبیر می شد اما لزوماً این به معنی قومیت فارس نبود و یا حتی لزوماَ اشاره به زبان فارسی نداشت. مقصود همان سرزمینی بود که تکرار می کنم در گذر تاریخ مادر زبان فارسی شد و در بستر آن زبان فارسی بالید. در این سرزمین قرن ها سلاجقه ترک حکم راندند اما زبان فارسی زبان رسمی حکومتشان بود و زبان رسمی نهادهای حکومتشان و لو در آسیای صغیر. چرا که خود را شاهان همین سرزمین می دانستند.
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت