آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۲۳٫۷۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۷۰
بازدید از این یادداشت : ۱٫۳۶۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :


چند کتابی که در آينده نزديک در موضوعات کلامی به صورت چاپ نسخه برگردان انتشار خواهد يافت را اينجا برای اطلاع دلبستگان به اين شاخه از علوم اسلامی معرفی می کنم:
۱- چاپ نسخه برگردان نسخه ظاهرا منحصر به فرد مجلد دوم کتابی کلامی از ضياء الدين رازي پدر فخر رازي؛ به نام نهاية المرام في دراية الکلام. مجلد اول اين کتاب ظاهرا مفقود شده و تا پيش از اين نيز محققان شناختی از وجود مجلد دوم اين اثر نداشتند. اين کتاب همراه با مقدمه های عربی و انگليسی ايمن شحادة و پيشگفتار فارسی و تفصيلی حسن انصاری در آينده نزديک در سلسله مشترک دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی اسلام شناسی) و مرکز ميراث مکتوب منتشر خواهد شد. حسن انصاری در پيشگفتار خود درباره زمينه های تاريخی تأليف اين کتاب و نيز ارتباط محتمل آن با زمينه های تأليف کتاب نقض عبد الجليل قزويني و اوضاع و احوال جامعه ري به ويژه از نقطه نظر اختلافات مذهبی ميان سنيان و شيعيان و فخر رازي و پدرش بحث کرده است. اين کتاب نخستين بار به وسيله ايمن شحادة کشف و برای چاپ در اختيار سری مشترک پيشگفته قرار گرفته است.

۲- کتاب شرح المقدمه؛ کتابی در علم کلام و بحثهای لطيف و دقيق کلامی در شرح مقدمه معروف شيخ طوسي. نويسنده اين کتاب از عالمان شيعی و امامی مذهب حلب در سده ششم قمری است که تاکنون ناشناخته بوده است. در اين کتاب که به کوشش حسن انصاری و زابينه اشميتکه سامان گرفته، علاوه بر مقدمه ای تفصيلي درباره سنت کلامی شيخ طوسي، مقدمه او با چند نسخه مهم مقابله شده و عين شرح هم بر اساس نسخه منحصر به فرد آن چاپ نسخه برگردان شده است. در اين کتاب يک حاشيه مهم ديگر هم بر مقدمه طوسي که نويسنده آن معلوم نيست در کنار متن مقدمه طوسي عرضه شده است. در اين کتاب برای نخستين بار کوشش شده است اهميت جايگاه کلامی شيخ طوسي مورد بحث قرار گيرد. اين کتاب نيز در سلسله انتشارات ياد شده منتشر خواهد شد.

۳- المحجة البيضاء از عبد الله بن زيد العنسي، متکلم و دانشمند نامدار زيدی يمن در سده هفتم قمری که به مکتب کلامی ابو الحسين بصري دلبستگی داشته است. چاپ نسخه برگردان اين کتاب به همراه مقدمه و فهارس تفصيلی به کوشش زابينه اشميتکه و حسن انصاری در دست عرضه نهایی است.

۴- چاپ نسخه برگردان کتاب التفصيل لجمل التحصيل، شرحی مهم بر يک کتاب کلامی در مکتب بهشمي تأليف يکی از دانشمندان زيدی يمن در اواخر سده ششم قمری و از شاگردان متکلم برجسته زيدی/ معتزلی حسن بن محمد الرصّاص که کتاب استادش را تفصيلاً شرح کرده است. اين کتاب همراه دو مقدمه تفصيلی به فارسی و انگليسی و نيز فهارس متنوع به صورت چاپ نسخه برگردان (بر اساس نسخه منحصر به فرد کتابخانه دولتی برلين) به کوشش حسن انصاری و يان تيله در دست انتشار است.

۵- کتاب اشراق اللاهوت در شرح الياقوت در دانش کلام امامی. شرحی است ارزشمند از يکی از شاگردان نامدار علامه حلي، به نام رکن الدين جرجاني که نسخه منحصر به فرد آن در کتابخانه مجلس موجود است. چاپ نسخه برگردان اين کتاب همراه مقدمه ای تفصيلی درباره کتاب ياقوت و اين شرح ناشناخته و نيز مطالبی تفصيلی درباره احوال نويسنده آن به کوشش حسن انصاری در دست آماده سازی نهايی است و انشاء الله در شماره پنجم متون ايرانی که به همت دانشمند جواد بشری در تهران منتشر می شود، ارائه خواهد گرديد.


شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۰۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت