دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۳۸۹٫۷۴۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۶۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۲۲۳
بازدید از این یادداشت : ۱٫۴۹۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :
در اين يادداشت، شماری از نسخه های خطی مهم کتابخانه جامع کبير صنعاء که از نزديک مورد بررسی قرار گرفته است را معرفی می کنم:
۱- نسخه ای از کتاب الشفاء قاضي عياض، کتابت ۸۹۴ که در همين تاريخ نيز در مسجد الحرام از سوی ناسخ، شهاب الدين يماني بر محمد بن عبدالرحمان سخاوي قرائت و مقابله شده و به همراه گواهی قرائت از سخاوي.
۲- الرياض في ختم الشفاء للقاضي عياض، نوشته سخاوي در ۸۹۳ق. کتابت ۸۹۴ق در مکه، همراه با بلاغ سخاوي.
۳- الجمع بين الصحيحين از محمد بن أبي نصر الحميدي. ج اول. کتابت ۶۰۴ق
۴- ديوان الأدب فارابي کتابت برای خزانه يحيی بن الحسين بن الهادي الی الحق يحيی بن الحسين.
۵- کتاب العنوان في قراءات السبعة القراء، تأليف ابو طاهر اسماعيل بن خلف المقري. کتابت ذيقعده ۸۵۴ق.
۶- الورقات في اصول الفقه عبد الملک جويني. کتابت ۷۵۵ق و مقابله ۸۰۵ق.
۷- کتاب معرفة اللغات مما في کتاب الله عزوجل من لغات سائر العرب والعجم وغير ذلک . رواية کامل بن جامع. تم الکتاب ۸۳۴ق.
۸- کتاب فيه مقری نافع بن عبدالرحمان المدني وکنيته ابونعيم. لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف بن موسی. کتبه موسی بن يوسف بن موسی بن يوسف في السعير من نواحي جبل المبتدا. تم الکتاب ۵۷۵ق. عکس اين نسخه از سوی آقای سيد محمد حسين جلالي چاپ شده است.
۹- مجموعه: ۱- شرح الورقات في اصول الفقه. از ابن الصلاح. کتابت و مقابله ۷۵۱ق. ۲- غاية الاقتصاد في علم الاجتهاد في اصول الفقه. از جلال الدين ابوالعباس احمد بن عبدالرحمان بن محمد الکندي. تم ۷۵۱ق. ۳- اللمع في اصول الدين جويني. کتابت ۷۵۱ با گواهی مقابله و قرائت. ۴- در دنباله رساله ای در ۳ برگ و موضوع آن شرح مناظره قاضي جعفر ابن عبد السلام زيدی با علي بن عبد الله بن عيسی بن أيمن سني مذهب در حصن شواحط در حضور جمعی از علماء. در اين رساله که به قلم علي بن عبد الله بن عيسی است، وی درباره قاضي جعفر می گويد که: " وقد کان أخبرني بعض من أثق به أنه مقدم الزيدية بصنعاء ونواحيها وهو يدعي أکثر من ذلک وذکر أنه قرأ بالکوفة سبع سنين وبغيرها أيضاً وقد کان ذکر لي أنه لم يخرج الی الکوفة الا وقد کان عندهم من أکبر علمائهم بصنعاء وجاء .. وهو يلقب بشمس الدين عندهم ثم قال حينئذ أنا أذکر ديني ... کتابت در ۵۷۱ق. اين رساله شامل اطلاعات جالبی درباره قاضي جعفر است. ۵- در دنباله مجموعه، رساله ای است با عنوان مجادلة الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام للرافضي. تأليف الامام الخضر بن نصر بن عفان الأردبيلي. آخر آن افتادگی دارد. سند آغازين روايت مجادله چنين است: حدثنا الشيخ ابوطالب محمد بن علي بن أحمد القرشي قال ثنا الشيخ الامام الوالد رحمه الله تعالی قال ثنا ابوالعباس احمد بن الحسن بن عثمان السکسکي رحمه الله اجازة قال ثنا الشيخ ابوالقاسم عمر بن علي المعروف بالديلم اخبرنا المظفر بن أحمد بن بندار الخطيب الدينوري قال ثنا ابوبکر محمد بن الحسن المقري ببغداد قال ثنا ابن عبدالعزيز الجوهري بالبصرة قال ثنا علي بن محمد الطنافسي قال خالد بن نهلة الفطرسي قال ثنا علي بن صالح بن حلس قال جادل رجل من الروافض الی الامام جعفر بن محمد الصادق...
۱۰- الصحائف الالهية في اصول الدين تصنيف الامام العالم العلامة أبي البقاء السمرقندي. تأليف ۶۸۸ق و کتابت ۸۷۴ق با گواهی مقابله. اين کتاب چاپ شده است.

ادامه دارد...
چهارشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۲۳:۵۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت